Právní upozornění

Účinnost od 17/03/2023

V souladu s ustanoveními článků 6-III a 19 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku, známého jako L.C.E.N., jsou uživatelé a návštěvníci, dále jen "uživatel", stránek https://addevmaterials.com/, dále jen "stránky", informováni o tomto právním upozornění.

Připojení ke stránkám a jejich prohlížení uživatelem znamená úplné a bezvýhradné přijetí tohoto právního upozornění.

Tyto informace jsou k dispozici na Stránkách v části "Právní informace".

ČLÁNEK 1 - EDITOR WEBOVÝCH STRÁNEK

Stránky vydává společnost ADDEV Materials SAS s kapitálem 38 322 519 eur, zapsaná v Lyonském obchodním rejstříku pod číslem 820724508, se sídlem na adrese 30 Quai Perrache, 69002, Lyon,

Telefonní číslo: 04.72.11.35.00,

E-mailová adresa: contact@addevmaterials.com.

Číslo DPH v rámci Společenství: FR32820724508

Ředitelem publikace je Thomas GE

dále jen "vydavatel".

ČLÁNEK 2 - HOSTITEL

Hostitelem stránek je společnost GANDI.NET, jejíž sídlo se nachází v SASU, s tímto telefonním číslem: 01.70.37.76.61

ČLÁNEK 3 - PŘÍSTUP NA STRÁNKY

Stránky jsou přístupné nepřetržitě, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, s výjimkou případů vyšší moci, plánovaného nebo neplánovaného přerušení, které může být způsobeno nutností údržby.

V případě změny, přerušení nebo pozastavení provozu stránek nenese vydavatel odpovědnost.

ČLÁNEK 4 - SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Stránky zajišťují, že osobní údaje uživatele jsou shromažďovány a zpracovávány s ohledem na ochranu soukromí v souladu s francouzským zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, souborech a svobodách.

V souladu s francouzským zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 má uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání a vznesení námitky. Uživatel může toto právo uplatnit :
- e-mailem na adresu contact@addevmaterials.com

Jakékoli použití, rozmnožování, šíření, uvádění na trh, úprava celých stránek nebo jejich částí bez souhlasu vydavatele je zakázáno a může vést k soudnímu řízení a stíhání, jak stanoví zejména zákon o duševním vlastnictví a občanský zákoník.