Wettelijke kennisgeving

Met ingang van 17/03/2023

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., worden de gebruikers en bezoekers, hierna de "Gebruiker", van de site https://addevmaterials.com/, hierna de "Site", in kennis gesteld van deze wettelijke kennisgeving.

De toegang tot en het surfen op de Site door de Gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving.

Deze laatste zijn toegankelijk op de Site onder de rubriek "Wettelijke informatie".

ARTIKEL 1 - WEBSITE EDITOR

De site wordt uitgegeven door ADDEV Materials SAS met een kapitaal van 38 322 519 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder nummer 820724508, met maatschappelijke zetel te 30 Quai Perrache, 69002, Lyon,

Telefoonnummer: 04.72.11.35.00,

E-mailadres: contact@addevmaterials.com.

Intracommunautair BTW-nummer: FR32820724508

De directeur van de publicatie is Thomas GE

hierna de "Uitgever".

ARTIKEL 2 - GASTHEER

De host van de site is het bedrijf GANDI.NETwaarvan het hoofdkantoor is gevestigd te SASU, met het volgende telefoonnummer: 01.70.37.76.61

ARTIKEL 3 - TOEGANG TOT DE SITE

De Site is te allen tijde toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking, en die kunnen voortvloeien uit een noodzaak tot onderhoud.

In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de site kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 4 - GEGEVENSVERZAMELING

De Site garandeert dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt met respect voor de persoonlijke levenssfeer overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden.

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van zijn persoonsgegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen :
- per e-mail naar het adres contact@addevmaterials.com

Elk gebruik, reproductie, verspreiding, marketing, wijziging van de hele of een deel van de site zonder toestemming van de uitgever is verboden en kan leiden tot juridische stappen en vervolging zoals met name voorzien in het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Burgerlijk Wetboek.