Nota prawna

Obowiązuje od 17/03/2023

Zgodnie z przepisami art. 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zwanej L.C.E.N., użytkownicy i odwiedzający, zwani dalej "użytkownikami", stronę https://addevmaterials.com/, zwaną dalej "stroną", są informowani o niniejszej informacji prawnej.

Połączenie z witryną i jej przeglądanie przez użytkownika oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszej informacji prawnej.

Te ostatnie są dostępne na Stronie pod hasłem "Informacje prawne".

ARTYKUŁ 1 - REDAKTOR STRONY INTERNETOWEJ

Strona jest publikowana przez ADDEV Materials SAS o kapitale 38 322 519 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek w Lyonie pod numerem 820724508, której siedziba znajduje się pod adresem 30 Quai Perrache, 69002, Lyon,

Numer telefonu: 04.72.11.35.00,

Adres e-mail: contact@addevmaterials.com.

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR32820724508

Dyrektorem wydawnictwa jest Thomas GE

dalej "Wydawnictwo".

ARTYKUŁ 2 - GOSPODARZ

Gospodarzem Serwisu jest firma GANDI.NET, którego siedziba mieści się w SASU, z następującym numerem telefonu: 01.70.37.76.61

ARTYKUŁ 3 - DOSTĘP DO STRONY

Witryna jest dostępna przez cały czas, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, planowanych lub nieplanowanych przerw, a także mogących wynikać z konieczności przeprowadzenia konserwacji.

W przypadku modyfikacji, przerwania lub zawieszenia działania Strony, Redaktor nie ponosi odpowiedzialności.

ARTYKUŁ 4 - GROMADZENIE DANYCH

Serwis zapewnia, że dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą technologii informacyjnych, plików i wolności.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i sprzeciwu. Użytkownik może skorzystać z tego prawa :
- drogą elektroniczną na adres contact@addevmaterials.com.

Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, modyfikowanie całości lub części Witryny, bez zezwolenia Wydawcy jest zabronione i może prowadzić do działań prawnych i ścigania przewidzianych w szczególności w Kodeksie własności intelektualnej i Kodeksie cywilnym.