Aviz juridic

Începând cu 17/03/2023

În conformitate cu prevederile articolelor 6 - III și 19 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală, cunoscută sub numele de L.C.E.N., utilizatorii și vizitatorii, în continuare "Utilizatorul", ai site-ului https://addevmaterials.com/, în continuare "Site", sunt informați cu privire la prezentul anunț legal.

Conectarea și navigarea pe Site de către Utilizator implică acceptarea deplină și fără rezerve a prezentului anunț legal.

Acestea din urmă sunt accesibile pe site la rubrica "Informații juridice".

ARTICOLUL 1 - EDITORUL SITE-ULUI WEB

Site-ul este publicat de ADDEV Materials SAS cu un capital de 38 322 519 euro, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Lyon sub numărul 820724508, cu sediul social la 30 Quai Perrache, 69002, Lyon,

Număr de telefon: 04.72.11.35.00,

Adresa de e-mail: contact@addevmaterials.com.

Număr de TVA intracomunitar: FR32820724508

Directorul publicației este Thomas GE

denumit în continuare "editorul".

ARTICOLUL 2 - GAZDĂ

Gazda Site-ului este compania GANDI.NET, cu sediul social la SASU, având următorul număr de telefon: 01.70.37.76.61

ARTICOLUL 3 - ACCESUL LA SITE

Site-ul este accesibil în orice moment, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu excepția cazurilor de forță majoră, a întreruperilor programate sau neprogramate și care pot rezulta din necesitatea de întreținere.

În cazul modificării, întreruperii sau suspendării site-ului, editorul nu poate fi considerat responsabil.

ARTICOLUL 4 - COLECTAREA DATELOR

Site-ul se asigură că informațiile personale ale Utilizatorului sunt colectate și prelucrate cu respectarea vieții private, în conformitate cu legea franceză nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind tehnologia informației, fișierele și libertățile.

În conformitate cu legea franceză privind protecția datelor din 6 ianuarie 1978, utilizatorul are dreptul de acces, rectificare, ștergere și opoziție la datele sale personale. Utilizatorul își poate exercita acest drept :
- prin e-mail la adresa contact@addevmaterials.com

Orice utilizare, reproducere, distribuire, comercializare, modificare totală sau parțială a site-ului, fără autorizația editorului, este interzisă și poate conduce la acțiuni în justiție și la urmărirea penală prevăzute în special de Codul proprietății intelectuale și de Codul civil.